Skip to main content

МЕТОДРЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАСТАВНИЦТВА НАД УПЕРШЕ ПРИЙНЯТИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

Для безпосереднього навчання працівника на робочому місці шляхом передання досвідченими працівниками набутих досвіду та знань запроваджують наставництво

Задля сприяння запровадженню наставництва на підприємствах, в установах, організаціях різних організаційно-правових форм і форм власності (далі - підприємство) для професійної адаптації та сприяння професійному розвитку працівників, яких уперше прийнято на роботу з укладенням трудового договору (контракту), переведено для виконання роботи за іншою професією або на іншій посаді та які потребують набуття досвіду практичної роботи, освоєння додаткових професійних знань, умінь і навичок відповідно до вимог посадової інструкції протягом певного часу під наглядом наставника, Мінсоцполітики розроблено Методрекомендації (наказ від 11.10.2017 р. № 1611).

Після прийняття керівником підприємства рішення щодо запровадження на підприємстві наставництва рекомендується розробити положення/процедуру стосовно організації наставництва з урахуванням специфіки виробничого процесу, затвердити положення/процедуру керівником підприємства за погодженням із відповідним профспілковим органом (профспілковим представником) підприємства або з вільно обраними й уповноваженими представниками (представником) працівників підприємства, якщо на підприємстві немає профспілкового органу (профспілкового представника), та зробити невід'ємною частиною колективного договору (у разі його укладення).

Для користування в роботі підприємств у Методрекомендаціях наведено зразки:

• наказу (розпорядження) про призначення наставника;

• індивідуального плану наставництва;

• висновку за результатами виконання індивідуального плану наставництва.

А.М. Івашина


Головний фахівець апарату ЦР Укрнафтогазпрофспілки