Skip to main content

ПРАЦІВНИКА ПОНОВЛЕНО НА РОБОТІ: ЧИ ПОВИНЕН ВІН ПОВЕРТАТИ ВИХІДНУ ДОПОМОГУ

ВСУ висловив свою позицію в судовій суперечці
Той факт, що працівник під час звільнення не повідомив роботодавця про те, що він є членом профспілки, не можна вважати недобросовісною поведінкою, яка вплинула на виплату йому вихідної допомоги, оскільки він не міг заздалегідь знати, що наказ про його звільнення буде в подальшому скасовано судом.
Про це йдеться в постанові ВСУ (Касаційного цивільного суду) в постанові від 20.02.2018 р. у справі № 174/406/16-ц.
У правовідносинах, що склалися між сторонами, вбачається, що працівника було звільнено згідно з пунктом 1 ст. 40 КЗпП (зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників).
Така підстава звільнення вказує на неможливість відповідача жодним чином впливати (діями чи бездіяльністю) на прийняття роботодавцем відповідного рішення (на противагу такій причині звільнення як прогул, або звільнення за ініціативою робітника). Вихідна допомога була йому нарахована автоматично у зв'язку із звільненням та не потребувала від працівника якихось додаткових дій, які можна було б вважати недобросовісними.

А.М. Івашина Головний фахівець апарату ЦР Укрнафтогазпрофспілки
За матеріалами https://ligazakon.net