Skip to main content

ВІДПУСТКА ЗА ОСОБЛИВИЙ ХАРАКТЕР ПРАЦІ

Колективним договором встановлено два види відпусток за особливий характер праці — за ненормований робочий день та за роботу з комп’ютером. Деякі працівники мають право і на той, і на той вид відпустки. Яку з відпусток їм надавати?

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 8 Закону України «Про відпустки» окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, надають щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці за Списком виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, затвердженим постановою КМУ від 17.11.1997 № 1290 (додаток 2 до постанови; далі — Список № 1290-2). Позицією 58 підрозділу «Інші види виробництв» розділу ХХІІ «Загальні професії за всіма галузями господарства» Списку № 1290-2 встановлено право працівників, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах, на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до 4 к. д. Отже, надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, зокрема за роботу на комп’ютері, передбачено законодавством, тому має обов’язково надаватися відповідним категоріям працівників. Ненадання відпустки вказаного виду кваліфікується як порушення законодавства про працю, тому встановити її у колективному договорі потрібно.

Джерело:https://www.kadrovik01.com.ua/question/906-dv-vdpustki-za-osobliviy-harakter-prats-chi-sumuvati