Skip to main content

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ "ПОВАЖНОЇ ПРИЧИНИ" ПРИ ЗВІЛЬНЕНІ ПРАЦІВНИКА

У заяві про звільнення потрібно вказати конкретні факти порушення умов договору чи трудового законодавства, які викликали таке рішення.

На практиці найчастіше трапляється звільнення на підставі ст. 38 КЗпП, якою передбачено розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника, тобто за власним бажанням.

Звільнення за власним бажанням може бути двох основних видів:звільнення з поважних причин та звільнення без поважних причин.

Перелік (невичерпний) поважних причин для звільнення за власним бажанням у законодавстві також міститься ст. 38 КЗпП.

Далеко не всі причини можна підтвердити документально - наприклад, переїзд на нове місце проживання тощо.

Іноді роботодавці відмовляють працівникам у прискореному звільненні саме через відсутність документів, що підтверджують поважні причини. Розв'язати цю проблему з огляду на недосконалість правового регулювання, безпосередньо спираючись на норми законодавства, неможливо. Працівникам нерідко буває простіше написати заяву про звільнення без поважних причин, ніж доводити роботодавцеві поважність деяких очевидних причин.

Коли йдеться про звільнення у зв'язку з доглядом за дитиною, на думку представників Управління Держпраці, достатньо надати документ, що підтверджує наявність дитини відповідного віку чи статусу (інвалідність). При цьому право на звільнення за згаданою причиною має мати або батько дитини. А в разі якщо йдеться про дитину-інваліда, то до цієї категорії належать діти до 18-річного віку.

У заяві про звільнення потрібно вказати конкретні факти порушення умов договору чи трудового законодавства, які викликали таке рішення.

Заява має містити вимогу провести остаточний розрахунок в строки, передбачені ст. 116 КЗпП, в тому числі здійснити виплату вихідної допомоги у розмірі тримісячного середнього заробітку згідно із ст. 44 КЗпП (або вказати розмір, передбачений колективним договором).

Заяву потрібно зареєструвати в канцелярії, а на копії заяви позначити вхідний реєстраційний номер. У разі відмови у реєстрації заяви рекомендується відправити її цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

А.М. Івашина
Головний фахівець апарату ЦР Укрнафтогазпрофспілки

За матеріалами https://ligazakon.net