Skip to main content

КОЛИ МОЖНА ЗАСТОСОВУВАТИ ПІДСУМОВАНИЙ ОБЛІК РОБОЧОГО ЧАСУ?

Чинним законодавством не врегульовано порядок і умови застосування підсумованого робочого часу.

Статтею 61 КЗпП передбачено, що на безперервно діючих підприємствах, в установах, в організаціях, а також на окремих виробництвах, у цехах, на дільницях, у відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержано встановленої для такої категорії працівників щоденної або щотижневої тривалості  робочого часу, допускається за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин (ст. 50 і 51).

Мінсоцполітики України розробило і наказом від 19.04.2006 р. №138 затвердило Методичні рекомендації щодо застосування підсумованого обліку робочого часу (далі – Методичні рекомендації), які не реєструються в Мінюсті України і не є нормативно-правовим актом.

За пунктом 7 Методичних рекомендацій за підсумованого обліку робочого часу графіки роботи (змінності) мають розроблятися так, щоб тривалість перерви в роботі між змінами (включаючи перерву на обід) була не меншою від подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні (ч. 1 ст. 59 КЗпП), тривалість щотижневого безперервного відпочинку має бути не меншою ніж за 42 год (ст. 70 КЗпП). Призначення працівника на роботу впродовж двох змін поспіль забороняється (ч. 2. ст. 59 КЗпП).

Стаття 61 КЗпП містить застереження щодо додержання за підсумованого обліку робочого часу лише вимог ст. 50,51 КЗпП й не посилається на потребу додержання вимог ст. 59 і 70 КЗпП.

Це дає підстави стверджувати, що за підсумованого обліку робочого часу тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку та щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена.

А.М. Івашина
Головний фахівець апарату ЦР Укрнафтогазпрофспілки

За матерілами роз’яснення Департаменту заробітної плати та умов праці Мінсоцполітики України