Skip to main content

ПРО НЕБЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ РОБОТОДАВЕЦЬ ПОВІДОМЛЯЄ ПІД РОЗПИСКУ

При укладенні трудового договору працівник має бути поінформований роботодавцем під розписку про умови праці на підприємстві, наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору. Цього вимагає п.1 ч. 1 ст. 29 КЗпП, ст. 5 ЗУ "Про охорону праці".

Однак, законодавством не встановлена окрема форма документа, до якого б вносився запис про те, що працівник поінформований роботодавцем. Такі записи можуть бути внесені до особової картки (форма П-2) або до акта атестації робочого місця.

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства.

А.М. Івашина
Головний фахівець апарату ЦР Укрнафтогазпрофспілки

Джерело: https://ligazakon.net