Skip to main content

НАРАХУВАННЯ ЗАРПЛАТИ ЗА ПІДСУМОВАНОГО ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ

Як розрахувати заробітну плату за підсумованого обліку робочого часу?
Як оплачується праця працівників, якщо за завітний місяць працівник за графіком змінності відпрацював час, менший за норму тривалості робочого часу за цей місяць?

Згідно із статтею 61 КЗпП режим підсумованого обліку робочого часу може вводитися на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також на окремих виробництвах, у цехах, на дільницях, у відділеннях і на деяких видах робіт де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержано встановленої для такої категорії працівників щоденної або щотижневої тривалості робочого часу.

Обліковий період установлюється в колективному договорі. Він охоплює робочий час і години роботи у вихідні і святкові (неробочі) дні, години відпочинку. Щоденна або щотижнева тривалість робочого часу може коливатися впродовж облікового періоду. Переробіток робочого часу в окремі дні може компенсуватися додатковими днями відпочинку або відповідним зменшенням тривалості роботи в інші дні облікового періоду.

Графіки роботи складаються на певний проміжок часу, на певний обліковий період, у рамках якого має бути додержано встановленої тривалості робочого тижня, в будь-якому разі має забезпечуватися додержання річного балансу робочого часу, розрахованого на шестиденний робочий тиждень. Такі графіки доводяться до відома працівників не пізніше ніж за місяць до їхнього введення (п.13 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку, затверджених постановою Держкомпраці СРСР за погодженням з ВЦРПС від 20.07.84 р.).

За статтею 21 Закону України «Про оплату праці» працівник має право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і колективного договору на підставі укладеного трудового договору.

Наприкінці кожного місяця упродовж облікового періоду провадиться нарахування працівникам належної їм заробітної плати згідно з чинними умовами оплати праці: основної заробітної плати, доплат і надбавок, у тому числі за роботу в нічний час, роботу у святкові і неробочі дні тощо.

Під час нарахування заробітної плати має бути дотримано вимог законодавства щодо розміру мінімальної заробітної плати. У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також невиконання працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Під час визначення годинної ставки для оплати відпрацьованого часу слід місячний оклад працівника розділити на місячну норму тривалості робочого часу на відповідний місяць, затверджену правилами внутрішнього трудового розпорядку для такого підрозділу (працівника).

У разі виконання працівником повної норми робочого часу, встановленого графіком виходу на роботу, йому мають нараховувати заробітну плату, не нижчу ніж передбачено умовами трудового договору.

За підсумованого обліку робочого часу час, відпрацьований понад норму його тривалості за обліковий період, вважається надурочним й оплачується зідно зі ст. 106 КЗпП.

Оплата всіх годин надурочної роботи провадиться наприкінці облікового періоду або під час звільнення працівника.

Загальна кількість надурочних годин за обліковий період визначається як різниця між фактично відпрацьованим часом і нормою годин за цей період.

Для визначення годинної ставки для оплати надурочних годин потрібно місячний оклад працівника розділити на середньомісячне число годин за обліковий період, яке має розраховуватися з урахуванням норми тривалості робочого часу за цей період, установленої з дотриманням вимог ст. 50, 51 і 53 КЗпП.

Норми оплати праці за роботу у вихідні, святкові, неробочі дні, за надурочний час належить до державних норм з оплати праці, які є обов’язковими для підприємств усіх форм власності і господарювання (ст. 12 Закону України «Про оплату праці»)


А.М. Івашина
Головний фахівець апарату ЦР Укрнафтогазпрофспілки
За матеріалами «ПРАЦЯ І ЗАРПЛАТА» 23.0.12019 р.