Skip to main content

ТРУДОВИЙ АБО ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР: ЩО ВИГІДНІШЕ РОБОТОДАВЦЮ?

За цивільно-правовим договором працівник є незахищеним та позбавлений будь-яких соціальних гарантій

Управління Держпраці у Тернопільській області роз'яснило основні відмінності трудового та цивільно-правового договорів.

Трудовий договір

Цивільно-правовий договір

Кодекс законів про працю

Цивільний кодекс України

Працівник зобов'язується виконувати роботу згідно кваліфікації і підпорядковуватись правилам внутрішнього розпорядку

Виконавець зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу (надати послугу), а замовник зобов'язується прийняти і оплатити результати роботи (оплатити послугу).

Подається заява і приймається наказ про прийняття на роботу

Сторони підписують письмовий договір (працівник подає паспорт та довідку про ідентифікаційний номер)

Вноситься запис у трудову книжку

Не вноситься запис у трудову книжку

У договорі зазначається посада, розмір зарплати, дата початку роботи

У договорі зазначається предмет (річ або послуга), ціна і строк договору

Предметом договору є сам процес роботи

Предметом договору є кінцевий результат роботи або послуги

Вид оплати - зарплата

Вид оплати - винагорода

Розмір оплати - не менше мінімальної зарплати

Розмір винагороди - визначається у договорі і не залежить від мінімальної зарплати

Строк оплати - не рідше 2 разів на місяць

Строк оплати зазначається у договорі

Передбачені соціальні гарантії - оплата періоду непрацездатності, допомоги по безробіттю, відпустки

Соціальні гарантії надаються тільки тоді, коли виконавець самостійно проводить відрахування до соціальних фондів

Надається оплачувана щорічна відпустка, виплати на відрядження тощо

Трудові гарантії не надаються

За трудовим договором громадянин набуває статусу «працівник», його трудові відносини регулює законодавство про працю. Працівник має право на відпочинок, право на здорові та безпечні умови праці, на матеріальне забезпечення у порядку соціального страхування. Предметом трудового договору є процес праці - виконання роботи з певної спеціальності, кваліфікації, посади, тобто виконання працівником певної трудової функції. При цьому трудова функція, як правило, не передбачає будь-якого кінцевого результату. Оплата праці гарантована. Заробітна плата виплачується регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць.

У договорі підряду/цивільно-правовому договорі будь-які гарантії при укладенні такого виду договору Цивільним кодексом не передбачено. За договором підряду одна сторона зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони. Предметом договору є кінцевий результат. Підрядник/виконавець робіт не зобов'язаний виконувати вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку.

За цивільно-правовим договором працівник самостійно організовує процес роботи, сам виконує її і відповідає за неї. Працівник за договором такого характеру є незахищеним та позбавленим будь-яких соціальних гарантій. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування підрядників від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності або загибелі, здійснюється добровільно. На відміну від трудового договору, винагорода за цивільно-правовим договором встановлюється виключно за згодою сторін. Оплачується не процес праці, а його кінцевий результат, який визначається після закінчення роботи та оформляється актом.

А.М. Івашина
Головний фахівець апарату ЦР Укрнафтогазпрофспілки

За даними https://ligazakon.net/