Skip to main content

ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ДОПЛАТ ЗА ВИКОНАННЯ ДОДАТКОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

На підприємстві один працівник може одночасно одержувати кілька доплат: за суміщення, розширення зони обслуговування, виконання інших робіт, функцій, які не входять до його обов’язків за основною роботою.

Чи є обмеження для одночасного нарахування таких доплат одному і тому самому працівникові?

В Україні розмежовано державне і договірне регулювання оплати праці.

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про оплату праці» (далі – Закон) держава регулює оплату праці, зокрема через установлення розміру мінімальної заробітної плати, умов і розмірів оплати праці працівників бюджетної сфери та керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності.

Відповідно до ст.1 Закону заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, в грошовій формі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Згідно зі ст.14 Закону договірне регулювання оплати праці працівників підприємств проводиться на основі систем угод, що укладаються на національному (генеральна угода), галузевому (галузева (міжгалузева) угода), територіальному (територіальна угода) та локальному (колективний договір) рівнях відповідно до законів.

За статтею 15 Закону форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки схеми посадових окладів, умови запровадження, та розміри надбавок, доплат, премій, винагород й інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установлюються підприємствами в колективному договорі з дотриманням гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами. Якщо колективний договір на підприємстві не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а за його відсутності – з іншим уповноваженим на представництво органом.

Тобто госпрозрахункові підприємства визначають умови і розмір оплати праці самостійно в колективному договорі з дотриманням норм та гарантій, передбачених законодавством.

Відповідно до ст.105 КЗпП працівникам, які виконують на тому самому підприємстві, в установі, організації поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі.

Отже, розміри та умови доплат за суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, розширення зони обслуговування, збільшення обсягу робіт установлюються в колективному договорі або іншому локальному акті підприємства.

А.М. Івашина
Головний фахівець апарату ЦР Укрнафтогазпрофспілки

За матеріалами ПРАЦЯ і ЗАРПЛАТА