Skip to main content

ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЧЕРГУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗАТВЕРДЖУЄ РОБОТОДАВЕЦЬ

По-перше, чергування можна застосовувати у виняткових випадках і лише за згодою виборного органу профспілки. Не можна залучати працівника до чергувань частіше одного разу на місяць. Чергові не повинні виконувати обов'язків із перевірки перепусток на вході й виході з підприємства, сторожів, приймати пошту, прибирати приміщення тощо. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня початок наступного робочого дня має бути перенесено на пізніший час. Тривалість чергування або роботи разом з чергуванням не може перевищувати нормальної тривалості робочого дня. Чергування у вихідні й святкові (неробочі) дні компенсують відгулом тієї ж тривалості, що і чергування в найближчі 10 днів.

По-друге, графік чергування затверджує роботодавець за погодженням з профспілкою. Залучають працівників до чергування за письмовим наказом (розпорядженням) роботодавця, в якому передбачають дні відпочинку, що надають працівникам за чергування. Отже, чергування у вихідний день не підлягає оплаті, а за нього надають відгул і в табелі обліку використання робочого часу ці години чергування не зазначають.

Якщо працівник чергує у свій робочий день, то такий день позначають у табелі обліку робочого часу як робочий і зарплату за нього нараховують як за звичайний робочий день.

По-третє, на нормативно-правовому рівні питання документального супроводу чергування не врегульоване. Тому пакет документів може бути різним. Перш за все порядок та умови залучення до чергування необхідно відобразити в колдоговорі чи іншому локальному документі підприємства, наприклад у Положенні про чергування.

А.М. Івашина
Головний фахівець апарату ЦР Укрнафтогазпрофспілки
За даними https://ligazakon.net/