Skip to main content

ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

Пенсії за віком на пільгових умовах призначають працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (далі Список — № 1) і Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (далі —Список № 2), затвердженими Кабінетом Міністрів України.

Коментар експерта

Отже, право на пенсію за віком на пільгових умовах визначають, насамперед, за наявності професії (посади), роботи, виробництва у Списку № 1 або Списку № 2. У цьому разі роботодавець зобов’язаний провести атестацію робочих місць за умовами праці, на підставі якої за показниками чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, наявними на конкретному робочому місці, підтверджують або не підтверджують право на пільгову пенсію за відповідним Списком.

Водночас окремим категоріям працівників, залежно від умов праці, за результатами атестації робочих місць може бути призначена пільгова пенсія за рахунок коштів підприємств.

Умови призначення

Окремим категоріям працівників залежно від умов праці за результатами атестації робочих місць можуть призначати пенсії за рахунок коштів підприємств та організацій.

Пільгові пенсії призначають у разі досягнення віку, передбаченого абзацом першим п. 22 р. XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058) (пп. 2 п. 2 р. XV «Прикінцеві положення» Закону № 1058).

Підприємствам та організаціям надано право за рахунок власних коштів встановлювати право на пенсію за віком на пільгових умовах, тобто зі зниженням пенсійного віку працівникам, які працювали (працюють) за професіями (посадами), не передбаченими Списками № 1 і № 2, але умови праці яких за результатами атестації робочих місць визначено як такі, що дають право на пільгову пенсію.

Варто зазначити, що рішення щодо проведення атестації робочих місць на відповідних робочих місцях для визначення права на дострокову пенсію за рахунок власних коштів приймає підприємство (організація) самостійно.

Розглянемо на прикладах, у яких випадках може бути застосована вказана вище норма Закону.

Приклад 1. Введення нової професійної назви роботи або нового виробництва

Для робітників, які працюють за новими професіями або в нових виробництвах, які запроваджено після затвердження Списків і не були внесені до них наступними змінами, однак умови праці яких подібні до умов праці робітників, професії яких, роботи або виробництва, наведені у Списках № 1 і № 2, залежно від результатів атестації може бути призначено пенсію за рахунок підприємства.

Приклад 2. Професію або виробництво передбачено Списком № 1, а умови праці відповідають Списку № 2

Може статися так, що професія (посада), виробництво передбачені лише у Списку № 1 (особливо шкідливі й особливо важкі умови праці). Однак за результатами атестації умови праці працівників належать до категорії зі шкідливими та важкими, тобто до Списку № 2, у якому такої професії чи виробництва не передбачено. У цьому разі також може бути призначено пільгову пенсію за рахунок підприємства.

Практика

Наприклад, у розділі XXIII «Загальні професії (у всіх галузях господарства)» Списку № 1 є «робітники, зайняті внутрішнім очищенням і ремонтом резервуарів, баків, цистерн від нафтопродуктів і хімічних речовин». У Списку № 2 цю професію не передбачено.

За результатами атестації робочих місць право відповідних робітників на пільгову пенсію за Списком № 1 не підтверджено, однак на робочому місці наявні показники факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, що відповідають Списку № 2, тобто умови праці належать до категорії зі шкідливими та важкими умовами праці. Працівнику може бути призначена пенсія за віком на пільгових умовах за рахунок коштів підприємства.

Приклад 3. Тривалість дії шкідливих факторів менше 80% робочого часу

Під час проведення атестації робочих місць робоче місце оцінюють з урахуванням впливу на працівників усіх чинників виробничого і трудового процесу, передбачених Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.04.2014 № 248. Ступінь шкідливості кожного фактора визначають за критеріями, установленими цією класифікацією. Також визначають тривалість дії виробничого фактора (% від тривалості зміни). Для підтвердження права на пільгову пенсію враховують шкідливі фактори, тривалість дії яких складає не менше ніж 80% робочого часу. Однак зі шкідливими умовами праці оцінюють робочі місця і за наявності шкідливих виробничих факторів, тривалість яких складає менше 80% робочого часу (Інструкція по заповненню Карти умов праці).

Практика

Наприклад, на робочому місці електрогазозварника, зайнятого різанням і ручним зварюванням, за результатами атестації виявлено перевищення шкідливих виробничих факторів: 3 фактори 1 ступеня ІІІ класу небезпеки і 1 фактор 2 ступеня ІІІ класу. Професію передбачено в р. ХХХІІІ «Загальні професії (у всіх галузях господарства)» Списку № 2 і кількості шкідливих виробничих факторів достатньо для підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах за цим Списком. Однак тривалість дії двох факторів 1 ступеня ІІІ класу складає 72% від тривалості зміни. Якщо тривалість дії шкідливих факторів визначена менше 80% робочого часу, пільгове пенсійне забезпечення також може здійснюватися за рахунок підприємства.

Порядок призначення

Механізм призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці визначено в Порядку призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 937 (далі — Порядок № 937).

Пільгові пенсії можна призначати за рахунок коштів підприємств та організацій (окрім тих, що фінансують або дотують із бюджету) відповідно до Закону № 1058 працівникам, які працюють (працювали) на виробництвах, роботах, за професіями та на посадах, не передбачених Списками № 1 і № 2:

1) чоловікам — у разі стажу роботи не менше ніж 30 років, із них не менше 12 років 6 місяців стажу роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, на тому підприємстві, у тій організації, за рахунок яких призначають пенсію;

2) жінкам — у разі стажу роботи не менше ніж 25 років, із них не менше ніж 10 років стажу роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, на тому підприємстві, у тій організації, за рахунок яких призначають пенсію.

За відсутності зазначеного стажу роботи для чоловіків, у період до 01.04.2024 пенсію за віком на пільгових умовах призначають за наявності стажу роботи, що зазначений у таблиці 1.

Таблиця 1

Стаж роботи чоловіків, за наявності якого в період до 01.04.2024 призначають пенсію за віком на пільгових умовах

Часовий проміжок

Стаж роботи

Із 01.04.2015 по 31.03.2016

Не менше ніж 25 років 6 місяців

Із 01.04.2016 по 31.03.2017

Не менше ніж 26 років

Із 01.04.2017 по 31.03.2018

Не менше ніж 26 років 6 місяців

Із 01.04.2018 по 31.03.2019

Не менше ніж 27 років

Із 01.04.2019 по 31.03.2020

Не менше ніж 27 років 6 місяців

Із 01.04.2020 по 31.03.2021

Не менше ніж 28 років

Із 01.04.2021 по 31.03.2022

Не менше ніж 28 років 6 місяців

Із 01.04.2022 по 31.03.2023

Не менше ніж 29 років

Із 01.04.2023 по 31.03.2024

Не менше ніж 29 років 6 місяців

За відсутності зазначеного стажу роботи для жінок, у період до 01.04.2024 пенсію за віком на пільгових умовах призначають за наявності стажу роботи, що зазначений у таблиці 2.

Таблиця 2

Стаж роботи жінок, за наявності якого в період до 01.04.2024 призначають пенсію за віком на пільгових умовах

Часовий проміжок

Стаж роботи

Із 01.04.2015 по 31.03.2016

Не менше ніж 20 років 6 місяців

Із 01.04.2016 по 31.03.2017

Не менше ніж 21 рік

Із 01.04.2017 по 31.03.2018

Не менше ніж 21 рік 6 місяців

Із 01.04.2018 по 31.03.2019

Не менше ніж 22 роки

Із 01.04.2019 по 31.03.2020

Не менше ніж 22 роки 6 місяців

Із 01.04.2020 по 31.03.2021

Не менше ніж 23 роки

Із 01.04.2021 по 31.03.2022

Не менше ніж 23 роки 6 місяців

Із 01.04.2022 по 31.03.2023

Не менше ніж 24 роки

Із 01.04.2023 по 31.03.2024

Не менше ніж 24 роки 6 місяців

За наявності не менше ніж половини стажу роботи, що дає право на призначення пільгової пенсії, вік виходу на пенсію зменшується в порядку, передбаченому в абз. 24–27 п. 2 частини другої ст. 114 Закону  України «Про пенсійне забезпечення» (далі Закон — № 1788).

Механізм зарахування до стажу роботи, яка дає право на призначення пільгової пенсії, інших періодів, які згідно із законодавством зараховують до стажу роботи, яка дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, визначають у колективному договорі (угоді). Кошти на виплату пільгових пенсій за рахунок підприємств Виплату пільгової пенсії здійснюють після надходження у повному обсязі коштів від підприємства, організації до органа, що призначає пенсію, у строки, передбачені Законом № 1058.

Довідка

Перерахування коштів підприємством, організацією здійснюють до дня досягнення особою пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону № 1058, тобто кошти на виплату пільгової пенсії та витрати, пов’язані з доставкою пенсій, перераховує підприємство, організація у порядку та строки, визначені правлінням Пенсійного фонду України (далі — ПФУ).

Суперечливі питання щодо перерахування коштів для виплати й доставки пільгової пенсії вирішують відповідно до законодавства.

Коментар експерта

У разі відмови підприємства, організації від перерахування коштів пенсію не виплачують. Тож особа,  якій призначено пільгову пенсію за рахунок підприємства, має право звернутися за захистом своїх прав до суду.

Контроль за перерахуванням коштів підприємством

Орган, що призначає пільгову пенсію, здійснює контроль за перерахуванням коштів підприємством, організацією для виплати та доставки пенсій і відображає їх надходження окремим рядком у звітності відповідної форми.

Однак ПФУ та його органи не несуть відповідальності за зобов’язання підприємств, організацій щодо своєчасності та повноти перерахування коштів на виплату та доставку пільгової пенсії.

Подання й оформлення документів для призначення пільгової пенсії

Подання й оформлення документів для призначення пільгової пенсії здійснюють згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 (далі — Порядок № 22-1).

У разі подання й оформлення документів для призначення пільгової пенсії за рахунок підприємства також слід послуговуватися Порядком № 22-1, що містить загальні вимоги для призначення пільгових пенсій, а також Порядком подання та оформлення документів для призначення пільгової пенсії та перерахування підприємствами та організаціями коштів на її виплату відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 937, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008 № 3-2 (далі Порядок — № 3-2).

Заяву про призначення пільгової пенсії з необхідними документами подають до органів ПФУ за місцем розташування підприємства (організації) через уповноважену посадову особу підприємства (організації).

Важливо

Рішення про призначення пільгової пенсії приймають органи ПФУ за місцем розташування підприємств й організацій на підставі документів, передбачених у п. 7 Порядку № 22-1, а також таких документів: — довідки про підтвердження стажу роботи для призначення пільгової пенсії за рахунок коштів підприємств та організацій за результатами атестації робочих місць за умовами праці; — копії наказу про атестацію відповідного робочого місця (робочих місць); — гарантійного листа про перерахування коштів на рахунок органів ПФУ.

Розмір коштів, необхідних на виплату пільгової пенсії та витрат, пов’язаних із її доставкою, зазначають відділи призначення пенсій органів ПФУ за місцем проживання пенсіонера у повідомленнях про перерахування коштів на виплату і доставку пільгової пенсії.

Згідно з Порядком № 3-2 фінансуванню підлягають 100% витрат на виплату і доставку пільгової пенсії, призначеної відповідно до пп. 2 п. 2 р. XV «Прикінцеві положення» Закону № 1058.

Підприємства й організації до 20-го числа кожного місяця, що передує місяцю виплати пільгової пенсії, перераховують до органів ПФУ за місцем розташування підприємств, організацій зазначену в повідомленні місячну суму коштів, необхідну для фінансування витрат на виплату та доставку пільгової пенсії.

Оформлення платіжних документів для перерахування місячних сум коштів, необхідних для фінансування витрат на виплату та доставку пільгової пенсії, здійснюють підприємства й організації окремо на кожного пенсіонера із зазначенням у них призначення платежу.

Важливо

Виплату пільгової пенсії здійснюють органи ПФУ за місцем проживання пенсіонера шляхом оформлення окремих виплатних документів після надходження у повному обсязі коштів від підприємств та організацій для її виплати.

 

Джерело: Охорона праці в сільському господарстві, №2 (оновлення)/липень/2019.