Skip to main content

ЩОДО ВРАХУВАННЯ ПРЕМІЙ

Чи враховуються премії в розрахунку середнього заробітку?

Порядок обчислення середньої середньої заробітної плати затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. №100 (далі – Порядок).

Відповідно до п.3 Порядку під час обчислення середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження враховуються: основна заробітна плата; оплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час; суміщення професій і посад; розширення зон обслуговування або виконання підвищенних обсягів робіт робітниками з погодинною оплатою праці; високі досягнення в праці (високу професійну майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою, вислугу років тощо); виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії; винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років тощо. Премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату. Премії, які виплачуються за квартал і більш тривалий проміжок часу, для обчислення середньої заробітної плати за останні два календарних місяці включаються в заробіток в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. Якщо число робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьоване неповністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати під час обчислення середньої заробітної плати за останні два календарних місяці враховуються пропорційно до часу, відпрацьованого в розрахунковому періоді.

А.М. Івашина

Головний фахівець апарату ЦР Укрнафтогазпрофспілки

 

Джерело:«Праця і зарплата»№27 (1135) від 24 липня 2019 року