Skip to main content

ЗАВА ДО РАДИ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНА-ЄС

З нагоди засідання Ради асоціації Україна - ЄС, яке проводиться з метою оцінки прогресу, досягнутого Україною у реалізації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, європейські та українські профспілки засуджують нещодавні порушення цієї Угоди Урядом України, який представив низку змін до трудового законодавства без проведення будь-яких консультацій із соціальними партнерами, як цього вимагає національне та міжнародне законодавство.

Ми повністю підтримуємо європейські прагнення України та її зусилля щодо кращої інтеграції з Європейським Союзом, але з жалем зазначаємо, що Уряд недостатньо – як це бачимо під час проведення соціально-економічних «реформ» – поважає цінності та принципи Європейського Союзу. Ініціативи Уряду, у випадку реалізації, явно порушать міжнародні зобов'язання країни, зокрема ратифіковані Конвенції Міжнародної організації праці, Європейську соціальну хартію (переглянуту) та положення самої Угоди про асоціацію.

Українська економіка перебуває у катастрофічному стані. Багато промислових підприємств знаходиться на межі банкрутства. На виплату зовнішнього боргу йде третина бюджету. Мільйони робочих місць знищені. Зростає бідність. Заробітна плата є найнижчою в Європі. При цьому зарплата державних менеджерів у сотні разів перевищує середні зарплати працівників. Заборгованість із заробітної плати становить мільярди гривень. Широко поширена корупція, суди нефункціональні. Мільйони людей залишають Україну в пошуках кращих життєвих перспектив за кордоном, в тому числі в країнах Європейського Союзу.

Вирішення цих нагальних проблем без належного соціального діалогу лише погіршить ситуацію та посилить соціальну напруженість. Український та європейський профспілковий рух засудили такий підхід уряду та висловили свою стурбованість та обурення в адрес української влади (посилання). Були організовані консультації з посадовими особами ЄС, щоб надати їм правдиву та неупереджену інформацію про реформи, які Уряд видає за євроінтеграційні.

Всеукраїнське профспілкове віче 16 січня прийняло спільну резолюцію, вимоги якої ми повністю підтримуємо.

Жодна законодавча ініціатива у сфері виробничих відносин не може впроваджуватися без належного та справжнього соціального діалогу. Соціальний діалог – це базовий принцип ЄС, і тому, розробляючи та вносячи зміни до трудового законодавства без консультацій із соціальними партнерами, Уряд не лише порушує Конституцію України та національне законодавство щодо соціального діалогу, консультування та організації діяльності Кабінету Міністрів, а й свої зобов’язання за Угодою про асоціацію з ЄС.

Прийняття проектів Закону України про працю (№2708) та Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок) (№2681) приведе до:

- можливість одностороннього розірвання трудових договорів або зміни умов трудових договорів роботодавцями відкриває двері для юридично обґрунтованої дискримінації і, ймовірно, особливо вплине на профспілкових активістів та викривачів;

- розширення та заохочення нестабільної зайнятості, різкого скорочення оплати понаднормової праці, зменшення існуючих обмежень на понаднормову працю, скасування деяких соціальних гарантій та зниження захисту матерів з малими дітьми;

- численних обмежень права на свободу об’єднання, які порушують конвенції МОП про свободу об'єднання та колективні переговори, ліквідують умови, необхідні для сприяння добросовісним колективним переговорам.

У відповідь на профспілкові акції протесту державні чиновники почали атакувати та вести наклепницькі кампанії проти профспілкових організацій та їхніх лідерів. Ми засуджуємо ці напади і закликаємо Уряд:

- відкликати проект закону про працю та розпочати роботу над новим проектом Трудового кодексу спільно з всеукраїнськими представницькими об’єднаннями профспілок та роботодавців у повній відповідності з Конституцією України, Конвенціями МОП та Принципами ЄС та за участю експертів Міжнародної організації праці;

- припинити будь-який перегляд законодавства, що регулює діяльність профспілок, їхні права та гарантії, та переконатися, що принцип свободи об'єднання повністю дотримується у країні, що профспілки та їхні демократично обрані лідери захищені від наклепу, залякування та насильства;

- перезапустити тристоронній соціальний діалог на національному рівні щодо трудових реформ та інших нагальних питань економічної та соціальної політики, невідкладно приступити до реалізації зобов’язань за чинною тристоронньою Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм соціально-економічної політики та трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки;

- відновити соціальний діалог на всіх рівнях колективного регулювання соціально-трудових відносин, де державні органи виконавчої влади є стороною колективних угод.

Ми закликаємо лідерів ЄС переконатися, що цінності та принципи ЄС перебувають в центрі будь-якого діалогу з владою України та що хід реалізації Угоди про асоціацію України з ЄС оцінюється з врахуванням таких показників:

- повне дотримання міжнародних зобов'язань країною, зокрема, відповідно до ратифікованих Конвенцій МОП та положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) та правових зобов'язань згідно з Угодою про асоціацію;

- функціональний національний соціальний діалог щодо соціально-економічної політики, включаючи вкрай суперечливі сфери реформ;

- розробка національної соціально-економічної політики, яка ставить добробут працівників та членів їхніх сімей вище інтересів фінансових груп та олігархічних кіл, повна повага до основних свобод та прав, боротьба з корупцією.

Ми поділяємо прагнення українського народу до європейського майбутнього: прагнення до справедливості та правосуддя, рівного ставлення та рівних можливостей, гідного життя, роботи та адекватних доходів і соціального захисту для всіх. Ми висловлюємо нашу повну солідарність з українськими працівниками.

З повагою,

Лука Вісентіні,   Генеральний секретар   ЄКП та ПЄРР

Григорій Осовий, Голова  ФПУ

Михайло Волинець, Голова КВПУ