Skip to main content

ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС ОГОЛОШЕННЯ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ

У зв'язку із затвердженням Урядом 11 березня 2020 року заходів, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні, та рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій «Про додаткові заходи запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції (COVID 19)» КМДА (протокол № 9) щодо забезпечення недопущення до роботи працівників підприємств та установ міста Києва з ознаками інфекційного захворювання, Мінекономіки та Держпраці інформують про таке.

Частиною першою статті 2 КЗпП визначено, зокрема, що право громадян України на працю (тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру), включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечується державою.

Для правильного застосування законодавства про працю під час дії карантинних заходів Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та Державна служба з питань праці також звертають увагу на нижченаведене.

Статтею 46 КЗпП визначено, що відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом допускається у разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених законодавством. Таким чином випадки відсторонення працівника від роботи чітко визначено законодавством.

Водночас абз. 2 ч. 1 ст. 14 Закону «Про охорону праці» визначено, що працівник зобов'язаний дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства. Частиною 2 цієї статті зазначено, що працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених в частині першій вимог.

З огляду на зазначене та з метою недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції, збереження життя, здоров'я та забезпечення безпеки працівників та оточуючих, у разі виявлення у працівника первинних ознак захворювання роботодавцям рекомендується негайно забезпечити направлення такого працівника для медичного огляду та встановлення відповідного діагнозу.

Крім цього, зауважено, що відсутність працівника на роботі у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, хворобою, що підтверджується відповідними документами, не може бути підставою для звільнення чи відсторонення такого працівника. А надання працівником виданого у встановленому порядку листка непрацездатності є підставою для призначення та виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності відповідно до статей 22 - 24, 30 - 34 Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Разом з тим Мінекономіки та Держпраці пропонують роботодавцям, за можливості, максимально забезпечити використання дистанційної форми праці та (або) гнучкого режиму робочого часу, запроваджувати режим роботи на умовах скороченого та неповного робочого часу з урахуванням вимог, визначених законодавством, а також максимально сприяти реалізації права працівників на отримання, за їх проханням, оплачуваних відпусток та відпусток без збереження зарплати, що надаються працівникам в обов'язковому порядку, та відпустки без збереження зарплати, яка надається за угодою сторін у порядку, визначеному законодавством.

Поряд з цим рекомендовано забезпечити працівників антисептичними та дезінфікуючими засобами та проінформувати їх про профілактичні заходи, розміщені на офіційному сайті МОЗ.

А.М. Івашина
Головний фахівець апарату ЦР Укрнафтогазпрофспілки

Джерло: https://ips.ligazakon.net/