Skip to main content

У ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВАХ ЧЛЕНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ФПУ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ

Пропозиції щодо антикризових заходів по подоланню економікою України наслідків пандемії та посилення соціального захисту населення, що обговорюються у трудових колективах членських організацій ФПУ

 

1. Створити спеціальний міжвідомчий координаційний орган з подолання наслідків пандемії COVID-19 на економіку України під керівництвом Прем’єр-Міністра України. До його складу включити керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних та міських державних адміністрацій, народних депутатів (за згодою), представників профспілок та роботодавців (за згодою).

2. На законодавчому рівні:

- внести зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» передбачивши максимальне спрощення процедури закупівлі засобів індивідуального захисту, ліків і медичного обладнання, необхідних для боротьби с корона вірусом;

- внести зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» з метою створення сприятливих умов для ведення бізнесу та розвитку локалізації інноваційної складної техніки, для завантаження національних товаровиробників при реалізації інфраструктурних проектів;

- визнання пандемії , як форс-мажору, та усі її правові наслідки;

- соціальні гарантії працівників та їх сімей в умовах пандемії.

3. Запровадити механізми підтримки національної економіки:

- здійснити розстрочення по сплаті податків та/або надання податкових канікул підприємствам, які тимчасово призупинили/скоротили виробничу діяльність та надання послуг, відповідно до рішень Уряду;

- встановити ставку податку на додану вартість на рівні 5-7% на соціально значущі харчові продукти, лікарські та гігієнічні засоби;

- здійснити цільову емісію для фінансування економічних проектів, реалізація яких буде здійснюватися виключно українськими підприємствами;

- здешевлення кредитування підприємств реального сектору економіки засобами монетарної політики через зниження облікової ставки НБУ із врахуванням очікуваного рівня інфляції;

- запровадити механізм довгострокового кредитування підприємств під проекти локалізації виробництва складної техніки в Україні;

- запровадити державну підтримку експортоорієнтованих підприємств з метою забезпечення позитивного торгівельного балансу України;

- розробити заходи з можливого перепрофілювання роботи підприємств на випуск засобів захисту (маски, детоксикаційні засоби тощо);

- обмежити виплату надвеликих розмірів заробітної плати з метою раціонального використання бюджетних коштів та коштів державних та комунальних підприємств.

4. Поновити:

- розроблення прогнозних балансів на соціально значущі продовольчі товари та прогнозного паливно-енергетичного балансу (у вартісному та натуральних показниках);

- державне регулювання цін на соціально значущі харчові продукти.

5. Запровадити постійний моніторинг світових цін на енергоносії, з метою недопущення їх необгрунтового зростання на внутрішньому ринку для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції та послуг.

6. Запровадити співпрацю Сторін соціального діалогу у питаннях:

- підготовки до приватизації та здійснення приватизації, корпоратизації (перетворення державних підприємств у господарські товариства), післяприватизаційного супроводження, реструктуризації, санації, запобігання банкрутству підприємств;

- реалізації принципів соціального діалогу, сприяння і провадження колективних переговорів в укладанні галузевих угод та колективних договорів;

- створення умов для розв'язання соціально-економічних проблем трудових колективів.

7. Посилити систему соціального захисту населення на час пандемії:

- встановити додаткову оплату медичному персоналу, які безпосередньо задіяні до ведення пацієнтів з підозрою і підтвердженням COVID-19, та забезпечити їхній повноцінний санітарно-гігієнічний захист;

- запровадити механізм надання канікул по сплаті житлово-комунальних послуг;

- запровадити механізм надання канікул по сплаті кредитних зобов’язань;

- забезпечити батьківський (опікунський) догляд за дітьми віком до 14 років зі збереженням заробітної плати одному з членів родини;

- гарантувати виплати зареєстрованим безробітним без обов’язкового відвідування центрів зайнятості.

8. Не допускати вивільнення працівників з підприємств, які тимчасово призупинили/скоротили виробничу діяльність та надання послуг, відповідно до рішень Уряду.

9. Негайно провести засідання правління Фонду соціального страхування України з метою напрацювання заходів щодо посилення соціального захисту населення в межах статутної діяльності фонду у зв’язку з пандемію COVID-19.

Зауваження та пропозиції до антикризових заходів надавати на електронну адресу: fpsu@fpsu.org.ua

А.М. Івашина
Головний фахівець апарату ЦР Укрнафтогазпрофспілки

За матеріалами ФПУ