Skip to main content

ЧИ МОЖНА ЗВІЛЬНИТИ У ЗВ'ЯЗКУ ЗІ СКОРОЧЕННЯМ ШТАТУ ПРАЦІВНИКА ПЕРЕДПЕНСІЙНОГО ВІКУ

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається окремим категоріям осіб

Під час реорганізації (крім ліквідації) підприємства попередньо мають визначити організаційну структуру нових підприємств із зазначенням структурних підрозділів, посад і кількості працівників.

Після затвердження органами управління підприємствами наказів про організаційну структуру нових підприємств, що виникають унаслідок реорганізації, затверджують їх штатні розписи із зазначенням кількості визначених посад і штатних одиниць, необхідних підприємствам.

Щоб визначити працівників, які підпадають під скорочення, необхідно враховувати переважне право на залишення на роботі.

За рівних умов продуктивності праці й кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається категоріям працівників, зазначеним у ст. 42 КЗпП, а також іншим категоріям працівників, якщо це передбачено законодавством України й колективним договором.

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:

- працівникам, яким залишилося менше 3 років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат, відповідно до абз. 10 ч.2 ст. 42 КЗпП.

Варто зазначити, що роботодавець зобов'язаний попередити працівників про наступне звільнення не пізніше, ніж за 2 місяці до скорочення.

А.М. Івашина
Головний фахівець апарату ЦР Укрнафтогазпрофспілки

 

Джерело: https://ligazakon.net