Skip to main content

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"» (щодо підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати)

Законом, зокрема, передбачено наближення підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати з 1 грудня на 1 вересня 2015 року /встановити з 01.09.2015 р. прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 1330 грн, для працездатних осіб – 1378 грн, осіб, які втратили працездатність – 1074 грн/ з відповідним збільшенням видатків на оплату праці, пенсійне забезпечення, допомоги сім’ям з дітьми та одноразові допомоги, стипендії аспірантів і докторантів.        Загалом законом внесено зміни до статей 1, 7, 8 і пункту 9 Прикінцевих положень Закону із доповненням новими статтями 32-33 та внесенням відповідних змін до додатків №№ 1, 3-9 до Закону, внаслідок чого передбачаються такі зміни основних показників державного бюджету:        збільшення доходів на 14.311,4 млн. грн. (або на 2,8%), у т.ч. за загальним фондом збільшення на 16.412,7 млн. грн. та за спеціальним фондом зменшення на 2.101,3 млн. грн.;        збільшення видатків на 14.343,4 млн грн (або на 2,5%), у т.ч. за загальним фондом збільшення на 16.412,7 млн грн та за спеціальним фондом зменшення на 2.069,3 млн грн;        збільшення повернення кредитів на 32 млн грн (за спеціальним фондом).        Враховуючи, що за підсумками 8 місяців 2015 року спостерігається перевиконання дохідної частини загального фонду державного бюджету на 24,6 млрд. грн., в т.ч. за рахунок коштів від продажу 3G-ліцензій 8,8 млрд. грн. (про що вказано у пояснювальній записці до законопроекту), пропонується збільшити показники доходів державного бюджету на 2015 рік порівняно із затвердженими показниками /із змінами/ за такими платежами, зокрема:        податок на додану вартість – на 7,68 млрд грн або на 4,5%, з них:        – ПДВ з вироблених в Україні товарів – на 11,38 млрд грн або на 12% (у т.ч. за загальним фондом збільшення на 12,88 млрд грн та за спеціальним фондом зменшення на 1,5 млрд грн);        – ПДВ з ввезених на територію України товарів – на 3,3 млрд грн або на 2,4%.        Водночас, пропонується збільшити бюджетне відшкодування ПДВ на 7 млрд грн або на 12%;        податок на прибуток підприємств – на 1 млрд грн або на 2,8%;        ввізне мито – на 3,82 млрд грн або на 11,4%;        податок на доходи фізичних осіб та військовий збір (разом) – на 0,27 млрд грн або на 0,6%;        неподаткові надходження – на 1,5 млрд грн (з них 0,8 млрд грн по пені за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності).        При цьому, законом також збільшено на 1,2 млн. грн. надходження судового збору до спеціального фонду державного бюджету. Водночас, пропонується розширити цільове спрямування коштів судового збору, а саме спрямувати їх на забезпечення здійснення судочинства та функціонування органів судової влади, як це передбачено частиною третьою статті 9 Закону України «Про судовий збір» (у редакції згідно із законом від 12.02.2015 р. № 192-VIII).        Оскільки прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються розміри основних державних соціальних гарантій, законом передбачено збільшення відповідних видатків державного бюджету, зокрема:        – на виплати:        пенсій – на 3.861,5 млн грн (з них 2.654,4 млн грн - на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України);        допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи – на 598,7 млн грн;        державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – на 19 млн грн;        – на підвищення розміру стипендій аспірантам, клінічним ординаторам та докторантам навчальних закладів та наукових установ у зв’язку із змінами умов оплати праці – на 22 млн грн;        – обсяги освітньої субвенції – на 1.603,4 млн грн, медичної субвенції – на 1.407,7 млн грн та субвенції на підготовку робітничих кадрів – на 205,7 млн грн.        Крім того, на здійснення підвищення з 1 вересня на 13% мінімальних ординарних (звичайних) академічних стипендій, соціальних стипендій учням професійно-технічних і студентам вищих навчальних закладів передбачено 256 млн грн по державному та місцевих бюджетах.        Поряд з тим, додатково:        – збільшено на 988,5 млн. грн. відповідні видатки для фінансове забезпечення невідкладних потреб на оборону і безпеку держави, у тому числі пов’язаних із проведенням антитерористичної операції;        – відновлено видатки у сумі 200 млн грн на придбання цифрових мамографів і ультразвукових діагностичних приладів вітчизняного виробництва, які були виключені Законом № 648;        – збільшено обсяг резервного фонду державного бюджету на 300 млн. грн. з метою оперативного реагування на ліквідацію можливих наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального характеру.        Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» законопроектом за рахунок перерозподілу бюджетних призначень встановлюються бюджетні призначення новоутвореним органам виконавчої влади – Державній регуляторній службі (з визначенням її головним розпорядником коштів державного бюджету), Державній службі з питань праці та Державній службі з безпеки на транспорті (з визначенням їх відповідальними виконавцями бюджетних програм), а також виключаються бюджетні призначення органам виконавчої влади, які ліквідовуються, - Державній інспекції з безпеки на наземному транспорті та Державній інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті.        Виходячи із задекларованої мети закону, встановлено загальний обсяг трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 182,4 млрд. грн. із збільшенням на 6,5 млрд. грн. (або на 3,7%) порівняно з показниками, затвердженими Законом (із змінами).        Законом також встановлено за загальним фондом державного бюджету у сумі 4,8 млрд. грн. субвенцію місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах.        Згідно з передбаченою законом новою статтею 33 Закону дозволяється органам влади здійснювати підвищення заробітної плати понад розміри, визначені відповідно до рішень Кабінету Міністрів України, за рахунок та в межах власних коштів з урахуванням прийнятих рішень станом на 1 вересня 2015 року та можливостей, наданих статтею 101 Бюджетного кодексу України.