Skip to main content

Добірка матеріалів, що можуть стати корисними для члена профспілки.

 
ЯКІ ПЕРІОДИ ВРАХОВУЮТЬ ДО СТАЖУ ПРАЦІВНИКАМ ДЛЯ НАДАННЯ ПРАВА НА ВІДПУСТКУ — ДЕРЖПРАЦІ
Періоди, які дають праву на щорічну основну та щорічну додаткову відпустку, різняться
Управління Держпраці у Хмельницькій області нагадує, що до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховують:
1) час фактичної роботи (в тому числі на умовах неповного робочого часу) протягом робочого року, за який надається відпустка;
2) час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно з законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (в тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу);
3) час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому виплачувалася допомога по державному соціальному страхуванню, за винятком частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
4) час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна плата у порядку, визначеному статтями 25 і 26 Закону про відпустки, за винятком відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора - до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію "дитина з інвалідністю підгрупи А" або дитина, якій не встановлено інвалідність, отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги - до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку.
5) час навчання з відривом від виробництва тривалістю менше 10 місяців на денних відділеннях професійно-технічних навчальних закладів;
6) час навчання новим професіям (спеціальностям) осіб, звільнених у зв'язку із змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату працівників;
7) інші періоди роботи, передбачені законодавством.
А ось до стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки, зараховують:
1) час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади;
2) час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці;
3) час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів.
Якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки і не одержав за них грошову компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи.
КОМПЕНСАЦІЮ ЗА ЗАТРИМКУ ВИПЛАТИ ЗАРПЛАТИ ОПОДАТКОВУЮТЬ
Вона належить до зарплатних виплат

В ГУ ДПС у Харківській області відмітили, що у зв'язку із порушенням строків виплати зарплати передбачена компенсація (ст. 34 Закону України "Про оплату праці" від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР).
Компенсацію проводять при затримці виплати зарплати на один і більше календарних місяців (ст. 2 Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів" від 19.10.2000 р. № 2050-III).
Проведені згідно із законом компенсаційні виплати у зв'язку з відносинами трудового найму, в цілях оподаткування ПДФО, прирівнюють до зарплати та оподатковують.
Суму компенсації включають до фонду оплати праці того місяця, в якому фактично проводять її нарахування та виплату (пп. 1.6.2 Інструкції № 5).
ФОНД СОЦСТРАХУ ОПРИЛЮДНИВ АЛГОРИТМ ДІЙ РОБОТОДАВЦЯ ЩОДО ЕЛЕКТРОННОГО ЛІКАРНЯНОГО ПРАЦІВНИКА
Е-лікарняні є підставою для отримання допомог від ФСС та оплати перших п’яти днів лікування, які здійснюють роботодавці

Черкаське міське відділення Фонду соціального страхування України розповіло, як діяти роботодавцю, якщо працівник захворів і повідомив про те, що йому видано електронний листок непрацездатності.
Насамперед наголосили: як свідчить практика, бажано усім своїм працівникам повідомити ПРАВИЛЬНУ НАЗВУ та КОД ЄДРПОУ підприємства (установи). Якщо лікар невірно внесе дані про підприємство, то листок непрацездатності не буде відображений в кабінеті страхувальника на сайті Пенсійного Фонду. Тобто, лікарняний ви просто не знайдете. Тому інформація про місце роботи є КРИТИЧНО важливою при оформленні е-лікарняних.
Отже, кроків в алгоритмі для роботодавців сім.
КРОК 1. Для організації роботи роботодавцю слід визначити порядок та коло осіб, які будуть відповідати за роботу з е-лікарняними. Отримання е-лікарняного не впливає на процедуру призначення, розрахунку та виплати матеріального забезпечення від ФССУ, але має бути визначена особі, яка буде відслідковувати наявність е-лікарняних в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду.
КРОК 2. Перевірити наявність е-лікарняного в кабінеті Пенсійного Фонду. Для роботодавців він має бути доступний відразу після відкриття. І ця інформація дасть можливість роботодавцю вірно відобразити інформацію в табелі обліку робочого часу.
Слід зауважити, що статус у нього відразу буде "закритий", але до закінчення терміну лікування лікар може змінити дати перебування на лікарняному. Саме тому, всі дії по призначенню та нарахуванню допомоги по тимчасовій непрацездатності слід роботи після закінчення терміну лікування, вказаному у листку непрацездатності.
КРОК 3. Е-лікарняний за рішенням роботодавця або друкується, або залишається в електронній формі в кадровій службі. Працівнику не потрібно роздруковувати е-лікарняний та надавати роботодавцю будь-яких паперових підтверджень про тимчасову непрацездатність.
Приймаєте нового співробітника на роботу? Перевірте інформацію про нього в 19 державних реєстрах з сервісом LIGA360.
КРОК 4. Кадри або інша відповідальна особа визначає страховий стаж, для встановлення розміру допомоги. Як і в разі паперового лікарняного листка, розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності складе від 50% до 100% середнього доходу застрахованої особи залежно від тривалості стажу, а розмір допомоги по вагітності та пологах - 100% середнього доходу.
КРОК 5. Далі інформація потрапляє до комісії (уповноваженого) із соціального страхування, яка призначає допомогу та оформлює своє рішення протоколом встановленої форми. Згідно законодавства термін призначення допомоги не може перевищувати 10 днів з моменту закриття лікарняного. Комісії не слід забувати про позначки про порушення режиму та стан алкогольного сп'яніння, які присутні як в електронній формі лікарняного, так і в паперовій.
КРОК 6. Бухгалтерія здійснює розрахунок матеріального забезпечення на підставі лікарняного та рішення комісії із соціального страхування, формує заяву-розрахунок та не пізніше, як 5 робочих днів з дати прийняття рішення комісії, надсилає її до робочого органу Фонду.
У Е-лікарняного відсутня серія, лише присвоюється унікальний номер. Тому заяви-розрахунки слід подавати окремо від звичайних листків непрацездатності.
Якщо пацієнту було відкрито лікарняний на бланку, то його продовження аж до закриття має здійснюватися виключно у паперовому виді навіть у разі переходу лікарні на електронний формат.
КРОК 7. Власне, це не наступний крок, а особливості, на які у ФСС звертають увагу. Так, при оформленні заяви-розрахунку слід уважно перевірити причини непрацездатності, які відрізняються від паперових лікарняних. Так, в е-лікарняних:
"1 - Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві";
"2 - Вагітність і пологи";
"3 - Необхідність догляду за хворою дитиною";
"4 - Необхідність догляду за хворим членом сім'ї";
"5 - Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною";
"6 - Карантин, встановлений відповідно до законодавства";
"7 - Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства";
"8 - Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу";
"9 - Тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу" (може бути із позначкою про зв'язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта);
"10 - Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СoV-2".
У разі наявності в медичному висновку відмітки про зв'язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта причина непрацездатності "Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві" після завершення розслідування може бути змінена Фондом соціального страхування України на підставі актів розслідування нещасного випадку або професійного захворювання на причини:
"11 - Тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання";
"12 - Тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві".
УРЯД ЗНИЗИВ З 1 ЖОВТНЯ ТАРИФ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ДЛЯ ТИХ, ХТО СПОЖИВАЄ НАЙМЕНШЕ
Для домогосподарств з місячним рівнем споживання більше 250 кВт*год тариф на електроенергію залишиться без змін
Тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт*год на місяць, буде знижено до 1,44 грн за кВт*год. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду 11 серпня.
Для домогосподарств з місячним рівнем споживання більше 250 кВт*год тариф на електроенергію залишиться без змін. "Для тих українських родин, які споживають більше 250 кВт*год на місяць, ціна залишається без змін - тобто 1 гривня 68 копійок", - повідомив глава уряду. Нові правила почнуть діяти з 1 жовтня 2021 року.
ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА УГОДОЮ СТОРІН: ЧИ ПОТРІБНО ВІДПРАЦЬОВУВАТИ ДВА ТИЖНІ?
Звільнення за угодою сторін
Фахівці Держпраці відповіли, в який строк роботодавець зобов'язаний розірвати трудовий договір у випадку звільнення за угодою сторін.
Особливість підстави припинення трудового договору за угодою сторін полягає в тому, що в цьому разі потрібне спільне волевиявлення сторін, спрямоване на припинення трудових відносин в обумовлений строк.
За угодою сторін безстроковий трудовий договір може бути припинено в будь-який строк, щодо якого працівник і роботодавець досягли домовленості.
Такий строк може бути як меншим, так і перевищувати встановлений для звільнення за власним бажанням працівника двотижневий період.
Недосягнення сторонами згоди щодо припинення трудового договору та відсутність узгодженої дати звільнення позбавляє роботодавця права на звільнення працівника з такої підстави, як угода сторін.
При досягненні спільної домовленості  працівника й роботодавця про звільнення за угодою сторін, а також погодженні дати звільнення, - відкликання працівником заяви не матиме юридичних наслідків. Це означає, що відкликання працівником заяви про звільнення не скасовує угоду сторін про звільнення.
Тобто сторонам трудових відносин необхідно уважно ставитися до оформлення документів щодо досягнення домовленості припинення трудових відносин за угодою сторін.
На це звертає увагу Міністерство соціальної політики України. У листі від 04.04.2014 р.№ 60/06/186-14 зазначається, що звільнення за угодою сторін означає, що роботодавцем та найманим працівником досягнуто спільної згоди щодо припинення трудового договору у визначений строк. Для припинення трудового договору за угодою сторін необхідно, щоб було взаємне волевиявлення сторін.
У ч. 1 п. 8 постанови пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 року № 9 зазначається, що при домовленості між працівником і роботодавцем про припинення трудового договору за пунктом 1 статті 36 КЗпП договір припиняється у строк, визначений сторонами.
Анулювання такої домовленості може мати місце лише при взаємній згоді про це власника і працівника.
Роботодавець може відмовити працівникові у розірванні трудового договору за угодою сторін. У такому разі останній може переписати свою заяву на звільнення за власним бажанням з поважних чи без поважних причин. А вже відмовити працівникові у звільненні за власним бажанням роботодавець не має права.
КЗпП не забороняє звільняти працівників під час дії карантину. Тому в разі потреби трудовий договір може бути розірваний за підставами, передбаченими КЗпП, зокрема, за угодою сторін (п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП) або з ініціативи працівника.
Але звертаємо увагу на те, що примушувати працівника писати таку заяву в жодному разі не можна. Подання працівником заяви про розірвання трудового договору повинно бути добровільним і виражати його волевиявлення щодо звільнення з роботи. Інакше цей працівник може звернутися до Держпраці або до суду за захистом своїх прав.
Відповідальність за за незаконне звільнення працівника, тобто те, яке проведено з порушенням законодавчих норм, передбачена ст. 172 Кримінального кодексу України - від двох тисяч до трьох тисяч нмдг (34000-51000 грн) або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.
Звільнення працівника в період карантину із законних підстав та з дотриманням порядку, встановленого КЗпП, не загрожує роботодавцеві кримінальною відповідальністю.
НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ ДОСТУП ДО ЖИТЛА ДЛЯ ОГЛЯДУ ТА ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЇ: ЩО КАЖЕ ЗАКОН
Відповідне роз'яснення надала Ольга Яковлева, фахівець Запорізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Уявімо ситуацію: затопили сусіди, а аварійні служби не можуть потрапити до їхньої квартири для усунення причин аварії, бо сусіди на місяць поїхали на відпочинок, ключі від квартири є лише в них, а на прохання повернутися раніше або якимось чином забезпечити доступ до квартири вони відповіли відмовою. Водночас до моменту усунення причин аварії припинена подача води на весь під'їзд. То що ж, всім мешканцям багатоквартирного будинку сидіти без води місяць?
Як українське законодавство захищає права мешканців у такій ситуації, розповіла Ольга Яковлева, фахівець Запорізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Конституція гарантує кожному недоторканість житла. Проте, поруч з цією конституційною гарантією у статті 30 Основного Закону передбачено проникнення до житла, іншого володіння особи у невідкладних випадках, зокрема пов'язаних із врятуванням життя людей та майна, відповідно до можливого іншого, встановленого законом, порядку.
У разі необхідності проведення огляду та ліквідації або відвернення аварії такий порядок передбачений Законом «Про житлово-комунальні послуги».
Так, статтею 29 цього Закону визначено, що власник зобов'язаний забезпечити цілодобовий доступ до свого житла, іншого об'єкта нерухомого майна для ліквідації та відвернення аварій, пов'язаних із наданням відповідної комунальної послуги.
Якщо ж такий власник відсутній і немає можливості встановити зв'язок з ним для інформування про необхідність негайного прибуття до житла або ж він відмовляється допустити в належне йому житло представника аварійно-ремонтної бригади, і при цьому є об'єктивні підстави вважати, що аварія, яка створює загрозу життю та/або майну, наявна саме в цьому житлі, у момент виникнення невідкладного випадку можливий несанкціонований доступ до житла без отримання згоди його власника.
Хто має бути обов'язково присутнім при несанкціонованому доступі?
Перш за все, це має бути представник виконавця відповідної комунальної послуги: саме він складає акт про здійснення такого доступу, де і зазначає його підстави, причину та місце виникнення аварії, інформацію про попередження споживача із зазначенням часу та осіб, які вели переговори із споживачем (у разі їх проведення), перелік неполадок, перелік виконаних робіт тощо, прізвища, імена, по батькові та посади учасників несанкціонованого доступу. Оригінал акта зберігається у виконавця комунальної послуги, а іншим учасникам несанкціонованого доступу видаються його завірені копії.
Також обов'язковою є присутність представника органів внутрішніх справ (з метою недопущення вчинення правопорушень проти власності), працівників аварійно-ремонтної бригади (для усунення самої аварії) та власника (користувача) з будь-якої із сусідніх будівель або квартир.
Після того, як відповідні ремонтні роботи проведені, аварійно-ремонтна бригада зобов'язана невідкладно відновити конструктивну цілісність вхідних дверей, вікон, замків, запорів на них та інших елементів будівель і приміщень, що були пошкоджені під час несанкціонованого доступу. Після цього представник виконавця у присутності інших учасників несанкціонованого доступу опечатує відновлені двері, вікна чи інші елементи будівель і приміщень власною печаткою та ставить підпис, час і дату опечатування.
Окремо слід зазначити, що витрати на здійснення несанкціонованого доступу у зв'язку з відмовою власника (користувача) надати допуск до свого житла (іншого об'єкта нерухомого майна), а також завдана внаслідок цього шкода покладаються на винну особу.