Skip to main content

Суд не наділений повноваженнями щодо визнання нещасного випадку таким, що пов’язаний з виробництвом: постанова ВП ВС

ВП ВС зазначила, що суд не наділений повноваженнями щодо визнання нещасного випадку таким, що пов’язаний з виробництвом, а може лише перевіряти правильність встановлення такого факту уповноваженими на те органами.
Повноваження з визнання нещасного випадку таким, що пов’язаний з виробництвом, належать до виключної компетенції комісії (спеціальної комісії) з розслідування нещасного випадку, і цей факт не може бути визнаний таким у судовому порядку.
Рішення комісії (спеціальної комісії) та відповідний акт можуть бути оскаржені до суду. У цьому випадку суд має встановити наявність або відсутність порушень при їх складанні, у тому числі й перевірити обґрунтованість визнання комісією нещасного випадку таким, що пов’язаний / не пов’язаний з виробництвом, і відповідно до цього ухвалити рішення.
Такий правовий висновок зробила Велика Палата Верховного Суду у справі від 22 травня 2024 року №227/2301/21 (провадження № 14-37цс24) за позовом про визнання нещасного випадку пов’язаним з виробництвом.
Відповідно до обставин справи позивач працював начальником зміни виробничої служби товариства. На робочому місці з ним трапився нещасний випадок. За результатами проведеного спеціальною комісією розслідування нещасного випадку було складено акт про нещасний випадок, не пов’язаний з виробництвом, оскільки потерпілий переміщався стрічковим конвеєром, не призначеним для перевезення людей.
Задовольняючи позов, суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що цей нещасний випадок є таким, що пов’язаний з виробництвом, оскільки стався під час виконання позивачем трудових обов’язків, у період його перебування на території підприємства та протягом робочого часу.
Розглядаючи справу, Велика Палата ВС зазначила, що п. 12 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337 (Порядок), встановлено, що на підприємстві (в установі, організації) утворюється комісія з розслідування нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь), що не підлягають спеціальному розслідуванню.
Комісія (спеціальна комісія) зобов’язана, зокрема, визначити, пов’язані чи не пов’язані нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) з виробництвом (п. 33 Порядку).
Звідси ВП ВС дійшла висновку, що до виключної компетенції комісії (спеціальної комісії) з розслідування нещасних випадків належать повноваження з визнання нещасного випадку таким, що пов’язаний з виробництвом, і такий факт не може бути визнаний таким у судовому порядку. Саме комісія (спеціальна комісія) встановлює факт пов’язаності чи непов’язаності нещасного випадку з виробництвом.
Рішення комісії (спеціальної комісії) та відповідний акт можуть бути оскаржені до суду. У цьому випадку суд має встановити наявність або відсутність порушень при їх складанні, у тому числі й перевірити обґрунтованість визнання комісією нещасного випадку таким, що пов’язаний / не пов’язаний з виробництвом, і відповідно до цього ухвалити рішення.
Суд не уповноважений встановлювати або вважати доведеним факт пов’язаності чи непов’язаності нещасного випадку з виробництвом.
Порядок визначає перелік підстав, за наявності яких нещасний випадок визнається таким, що не пов’язаний з виробництвом. Водночас в оскарженому акті розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку не вказано жодної з підстав непов’язаності цього випадку з виробництвом.
Суди встановили, що позивач під час отримання травми перебував на території шахти, мав право вільно пересуватися нею в будь-якому напрямку для виконання своїх обов’язків.
Наведеного в акті розслідування нещасного випадку комісія не спростувала та вказала неналежні підстави вважати, що нещасний випадок, який стався із позивачем, є таким, що не пов’язаний із виробництвом.
Із цього випливає, що суди першої та апеляційної інстанцій дійшли обґрунтованого висновку про скасування акта про проведення розслідування нещасного випадку, який стався з позивачем, однак дійшли помилкового висновку про можливість визнання в судовому порядку зазначеного нещасного випадку таким, що пов’язаний з виробництвом.

Матеріал взято з сайту: https://sud.ua/